Proceedings of the ACOUSTICS 2019 High Tatras

Vedecký recenzovaný zborník / Peer-reviewed Proceedings
Editori / Editors: Martin Čulík, Vojtech Chmelík

ISBN

Proceedings ACOUSTICS 2019 High Tatras [online]


Template for paper